Szkolne Koło Wolontariatu

2018/2019

 

v  W bieżącym roku szkolnym pracę w wolontariacie zadeklarowało ponad 30 uczennic i uczniów.

 

 

 

v  Nasze hasło przewodnie brzmi:

JESTEM, CHCĘ, POMAGAM.

v  Nasze zadania:

Ø  zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie,

Ø  uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych,

Ø  przygotowywanie młodzieży do podejmowania pracy jako wolontariusz,

Ø  kształtowanie postaw prospołecznych,

Ø  rozwijanie empatii, zrozumienia,

Ø  inspirowanie  do aktywnego spędzania czasu wolnego,

Ø  angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej,

Ø  tworzenie więzi ze środowiskiem,

Ø  zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni,

Ø  kształtowanie umiejętności działania zespołowego,

Ø  współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi,

Ø  dawanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń,

Ø  rozwijanie zainteresowań,

Ø  wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.

 

JEŚLI CHCESZ POMAGAĆ INNYM,
ZGŁOŚ SIĘ DO NASZYCH OPIEKUNÓW, CZYLI:

P. Ilony Wojtkowiak-Ślepeckiej,

P. Olgi Rau,

P. Urszuli Teresiak.

 

ZBIERAJ NAKRĘTKI – WSPIERAJ REHABILITACJĘ

CHOREGO DZIECKA!

 

*