Szanowni Państwo!

W zawiązku z ograniczeniem funkcjonowania szkół w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło przepisy umożliwiające realizację nauczania na odległość, które ma się odbywać do dnia 10 kwietnia 2020 r.

 Najbliższy czas wymagać będzie ścisłej współpracy rodziców i nauczycieli we wspieraniu dzieci w zdalnej nauce. Jest to nowa sytuacja dla nas wszystkich, której nikt z nas wcześniej nie mógł przewidzieć i nie miał czasu się do niej przygotować. Możliwe, że w trakcie trwania zdalnego nauczania nie unikniemy większych, czy mniejszych pomyłek, napotkamy na różne trudności. Jednakże musimy dołożyć wszelkich starań, aby podejmowane przez nas działania służyły rozwojowi dzieci.
Poniżej zamieszczamy kilka porad jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą oraz jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu.

                                                                                                              Pedagog  szkolny  Elżbieta  Żurawiecka

Wyjaśnij sytuację w jakiej się znajdujemy

Warto przeprowadzić z dzieckiem rozmowę mającą na celu uświadomienie, że obecny czas, w którym się znajdujemy nie zwalnia nas z obowiązków, a jedynie zmienia zasady i sposób ich wykonywania. Dziecko powinno otrzymać od rodzica komunikat, że to, iż teraz  nie chodzi codziennie do szkoły nie może traktować jak dodatkowe ferie czy przyspieszone wakacje. Jest to nadal czas nauki tylko wykonywanej w domu. Można też posłużyć się własnym przykładem wykonywania obowiązków zawodowych w domu zamiast w miejscu pracy (jeżeli oczywiście znajdujemy się w takiej sytuacji). Każde wykonywanie czynności jest chętniej realizowane jeżeli wiemy dlaczego i po co to robimy. Należy poinformować dziecko, że to, iż teraz jesteśmy w domu ma na celu zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronowirusa w Polsce i służy dobru całego społeczeństwa. Rozmowę z dziećmi z klas 0-III może ułatwić broszura opracowana przez hiszpańską psycholog - tu do przeczytania

Ustal zasady

Ustalcie wspólnie z dzieckiem na jakich zasadach będzie odbywać się nauka w domu. Stwórzcie wspólnie plan dnia. Włączenie dziecka w ten proces pozwoli mu poczuć się ważnym i odpowiedzialnym. Dodatkowo kształtuje u dziecka samodzielność oraz poczucie sprawczości podejmowanych działań.
W  tym celu:                                                                                                                                                                  
    1.  określcie w jakich godzinach będzie odbywać się nauka;                                                                 .
    2. wyznaczcie miejsce do nauki;                                                                                                                    
    3. ustalcie zasady pracy.                                                                                                                                  

 

Motywuj

Należy chwalić dziecko za dobrze wykonaną pracę, ale również za włożony wysiłek. Jednocześnie trzeba wystrzegać się nakazów i gróźb. Zbytni rygor zdemotywuje dziecko do pracy, utrudniając mu tym samym naukę. Jednocześnie należy pamiętać, że  dziecko nie pojmuje nauki jako najciekawszego
i najprzyjemniejszego spędzania czasu. Rodzic powinien mu wytłumaczyć, że chociaż nauka nie jest tak przyjemna jak gry i zabawy, spotkania z kolegami i koleżankami czy aktywność na portalach społecznościowych to jest bardzo ważna dla jego dalszego rozwoju i przyszłości. Bądź partnerem
w nauczaniu, zawsze wspieraj swoje dziecko.

Wspieraj, ale nie wyręczaj

Przed przystąpieniem do pracy omów z dzieckiem co ma do zrobienia. Ustal, z którymi zadaniami dziecko samo sobie poradzi, a z czym może mieć trudności. Jeżeli dziecko nie potrafi zrozumieć danych treści, należy tak pokierować jego myśleniem, aby naprowadzić na prawidłową drogę, udzielić wskazówek, np. naprowadzić za pomocą pytań, wskazać odpowiedni fragment w tekście, odesłać do odpowiednich źródeł wiadomości. Nie należy podawać gotowych rozwiązań. Obowiązuje tu ogólna zasada wychowywania, aby dziecko nie szło na łatwiznę, lecz aby było wdrażane do podejmowania wysiłku oraz aby budziło i rozwijało w sobie inicjatywę, pomysłowość i odpowiedzialność. Samodzielne rozwiązane zadanie może dostarczyć dziecku dużej satysfakcji, wzmacnia w nim również poczucie, że jest w stanie poradzić sobie z trudnościami.                 

Kontroluj
Gdy dziecko odrabia lekcje, dyskretnie sprawdzaj, czy rzeczywiście się uczy. Miej jednak świadomość, że rodzic ucząc dziecko odpowiedzialności musi pozwolić mu podejmować pewne decyzje samemu
i pozwolić mu ponosić konsekwencje swoich wyborów.

Stosuj zasady oceniania kształtującego

Zapytaj dziecko czego się dziś nowego nauczyło, o czym dowiedziało, o co poszerzyło swoje umiejętności. Niech opowie Ci o swojej nauce. Ustal co dla dziecka było łatwe do zrobienia, a co trudne. Porozmawiaj z dzieckiem na jakie problemy napotkało przy wykonywaniu zadań. Kładź nacisk na wytrwałość, a nie tylko na efekty.  Wszystko to pomoże dziecku w zrozumieniu znaczenia i ważności zdalnego nauczania oraz uświadomi mu jego własny wpływ na przebieg domowej edukacji.

Kontaktuj się z nauczycielem

W przypadku, jeśli będziesz miał wrażenie, że ilość przesyłanych przez nauczycieli materiałów jest zbyt duża lub ich wykonanie nie jest możliwe w warunkach domowych poproś nauczyciela o dostosowanie ilości czy rodzaju materiałów do jego potrzeb. W sytuacji, w której nauczyciel wysłał wiele różnych materiałów do wyboru sam lub wspólnie z dzieckiem dokonaj selekcji, by nadmierną liczbą zadań nie przytłoczyć dziecka. Informuj nauczyciela jakie trudności miało Twoje dziecko z realizacją otrzymanych materiałów.

Przydatne linki –

https://www.youtube.com/watch?v=kQJEi4rQGTg

https://miastodzieci.pl/czytelnia/jak-zachecic-dziecko-do-nauki-kilka-porad-dla-rodzicow/